Over ons

Tossens Goldman Gonne is een niche-advocatenkantoor werkzaam in arbitrage en ondernemingsrecht en opgericht in 2016.

Onze kernwaarden zijn kwalitatieve dienstverlening op maat van de cliënten en een hechte samenwerking tussen de teamleden.

Wij hebben een bijzondere expertise opgebouwd door onze ervaring bij toonaangevende, nationale en internationale kantoren, zowel inzake adviesverlening als inzake arbitrage en gerechtelijke geschillenbeslechting. Deze ervaring verzekert tegelijkertijd een realistische aanpak van transacties en van geschillen.

Wij adviseren aandeelhouders en private en publieke spelers over complexe commerciële contracten, structureringen en herstructureringen van investeringen, samenwerkingsverbanden en vennootschappen, alsmede, meer in het algemeen, inzake het  vennootschapsrecht en het financieel recht.

Wij hebben een ruime ervaring in nationale en internationale arbitrage, als arbiter en als raadsman.

Vóór het geschil, dat wij bij voorrang proberen op te lossen op een minnelijke wijze, begeleiden wij onze cliënten in het definiëren van de strategie en in het beheer van de precontentieuze fase. Door middel van verzoeningen of dadingen komen wij regelmatig tot constructieve oplossingen.

Onze benadering en onze troeven

  • De flexibiliteit van een kleine, verenigde structuur
  • Toegepaste en pragmatische adviesverlening aan een gematigde kost
  • Een beredeneerde openheid naar alternatieve geschillenbeslechting
  • Een internationale openheid en ervaring
  • Een bewezen ervaring en oordeel
  • Excellentie en nauwkeurigheid
  • Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid
De flexibiliteit van een kleine, verenigde structuur

Al onze energie en onze tijd worden besteed aan onze dossiers en aan de persoonlijke dienstverlening aan onze cliënten. Wij zijn aan geen enkele interne beperking gebonden conflicterend met het belang van de cliënt.

Toegepaste en pragmatische adviesverlening aan een gematigde kost

Onze vrijheid en flexibiliteit laten ons toe om, in het belang van de cliënt, prioriteit te geven aan het beoogde resultaat. De financiële voorwaarden die wij toepassen worden in de hand gehouden en zijn aanpasbaar.

Een beredeneerde openheid naar alternatieve geschillenbeslechting

Onze polyvalente ervaring laat ons toe om prompt te oordelen of en wanneer de oplossing van een geschil, met een redelijke kans op succes, kan worden gevonden in de vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Een onderhandelde oplossing of een oplossing bekomen door bemiddeling kan jaren aan kostelijke en soms onzekere procesvoering vermijden.

Een internationale openheid en ervaring

Onze frequente tussenkomsten in grensoverschrijdende operaties en onze internationale arbitragepraktijk, brengen ons in een voortdurend contact met buitenlandse advocatenkantoren. Wanneer het nodig zou zijn, beschikken wij hierdoor over geschikte contacten in een ruime waaier aan landen en materies. Onze onafhankelijkheid laat ons toe om van geval tot geval in te spelen op de behoeften van kantoren die niet beschikken over de nodige faciliteiten in België.

Een bewezen ervaring en oordeel

Wij kunnen steunen op een polyvalente ervaring als advocaat. Zo wisselen wij functies af van raadsman in het opzetten van operaties, opsteller van contracten, onderhandelaar, arbiter tot raadsman in het kader van geschillen. Deze meervoudige praktijk stelt ons in staat om op het juiste moment de krachten en de zwaktes te beoordelen.

Excellentie en nauwkeurigheid

Verbeelding en flexibiliteit kunnen niet zonder nauwkeurigheid. Wij hechten er veel belang aan dat onze adviezen het resultaat zijn van een kwalitatieve juridische analyse. De leden van ons kantoor oefenen een universitaire functie uit en/of publiceren regelmatig juridische studies. Zij hebben hun activiteiten opgebouwd in gerenommeerde kantoren, die de hoogst mogelijke kwalitatieve en internationale normen toepassen.

Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid

Onze kleine, onafhankelijke structuur staat garant voor het hoogst mogelijke niveau van vertrouwelijkheid.