Team

Jean-François-Tossens
Partners
Jean-François Tossens
Sophie Goldman
René Gonne
Medewerkers
Lily Kengen
Sara Boualem
Assistentes
Anne-Marie Devrieze
Jean-François
Tossens

Contact

P/ +32 (0)2 420 36 02
M/ +32 (0)475 27 70 90
E/ jean-francois.tossens@tglaw.be
Publicaties
Frans, Engels, Nederlands

CV – JFT – ENG (2024)

 

 

Jean-François Tossens beschikt over een jarenlange ervaring in nationale en internationale arbitrage, als advocaat en als arbiter. Hij treedt voornamelijk op in ICC-, CEPANI- en in ad hoc- procedures. Hij komt regelmatig tussen in gerechtelijke procedures m.b.t. arbitrage (uitvoering en annulering van arbitrale uitspraken). In deze verscheidene kwaliteiten is hij reeds tussengekomen in een honderdtal dossiers. Zijn ervaring strekt zich uit tot complexe commerciële, corporate en financiële transacties en geschillen, samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomsten, post-overnamegeschillen, constructie-, distributie- en sportgeschillen. Hij is herhaaldelijk tussengekomen in financiële en industriële sectoren zoals (publieke)investeringsfondsen, luchtvaart, verzekering, biotechnologie en energie.

Hij is toegetreden tot de Brusselse balie in 1989. Hij startte zijn carrière bij het advocatenkantoor Coppens Horsmans & Malherbe. In 1994 richtte hij het advocatenkantoor Tossens & Prioux op, gespecialiseerd in het zakenrecht en geschillenbeslechting, en in 2013 was hij tevens medeoprichter van Strelia. In 2016 heeft Jean François het advocatenkantoor Tossens Goldman Gonne opgericht, gespecialiseerd in arbitrage.

Jean-François onderwijst nationaal en internationaal arbitragerecht aan de rechtsfaculteit van de Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL). Hij is Voorzitter van de arbitrage internationale vereninging Francarbi sinds 2022. Hij is bestuurslid van ICC Belgium. Hij is auteur van verschillende publicaties in het zaken- en arbitragerecht. Hij is lid van het redactiecomité van het juridisch tijdschrift Belgian Review of Arbitration, b-Arbitra.

Hij is gerangschikt in Chambers 2024 – Band 2 – Dispute Resolution Arbitration – Belgium. Hij is ook opgenomen in Who’s Who Legal (Arbitration), 2023 en in Leaders League Directory. Hij werd benoemd tot “Lawyer of the year” for Arbitration and Mediation by the Best Lawyers in Belgium 2023.

Recente tussenkomsten

 • Voorzitter van een arbitragetribunaal in een CEPANI-procedure betreffende verklaringen en garanties inzake fiscaliteit van de verkopers van een onderneming actief in de bouwsector.
 • Vertegenwoordiging van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij in verschillende investeringen, waaronder de investering in een Indisch Fonds en in Euronext
 • Vertegenwoordiging van een Franse onderneming, marktleider in de luchtvrachtsector in een procedure tegen een luchtvaartmaatschappij strekkende tot de invordering van verbrekingsvergoedingen in het kader van een handelsagentuurovereenkomst.
 • Vaste vertegenwoordiger van familiale aandeelhouders in het beheer van relaties tussen aandeelhouders en bij het verwerven van aandelen en van ondernemingen, in verschillende sectoren zoals immobiliën, industrie of diensten.
 • Voorzitter van een arbitrage tribunaal in een geschil over de verbreking van een aannemingscontract voor een hotelcomplex in Marokko.
 • Alleenzetelend arbiter in verschillende ICC-procedures betreffende de verbreking van consultancycontracten, meer bepaald in de sectoren van de voeding en van de machinebouw
 • Vertegenwoordiging van een autonome publieke entiteit verbonden aan een buitenlandse staat in het kader van een vordering tot onttrekking van goederen in beslag genomen in België, door schuldeisers van die staat, in uitvoering van een geannuleerde buitenlandse arbitrale uitspraak.

Talen : Frans, Engels, Nederlands

Sophie
Goldman

Contact

P/ +32(0)2.420.66.45
M/ +32(0)478.40.66.65
E/ sophie.goldman@tglaw.be
Publicaties
Frans, Engels

CV – SG – ENG (2023)

Sophie Goldman is gespecialiseerd in complex burgerlijke en commerciële geschillenbeslechting, zowel nationaal als internationaal, in het bijzonder in de volgende domeinen: commerciële samenwerking, aanneming, distributie, consultancy, aansprakelijkheid van bedrijfsleiders, verwerving van vennootschappen. Zij komt tussen in verschillende sectoren zoals: luchtvaart, energie, distributie van industriële producten, verzekeringen, biotechnologie en bouw.

Sophie legt zich actief toe op nationale en internationale arbitrage. Regelmatig komt zij tussen als advocaat, arbiter of als Administratief Secretaris in ICC- en CEPANI-arbitrageprocedures. Ze benoemd tot expert in Arbitration in de categorie “future leader” minder dan 40 jaar in de “Who’s Who Legal: Arbitration ” 2018 en 2019. Ze wordt ook aanbevolen in commerciële geschillen behorende tot de beste Belgische advocatenkantoren door het “Leaders League Intelligence Report & Directory Services 2018”.

Sophie werd toegelaten tot de balie van Brussel in 2008. In september 2016 heeft Sophie het kantoor Tossens Goldman Gonne opgericht .

Sophie heeft haar diploma in de rechten behaald aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) in 2007 met grote onderscheiding. Zij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in het kader van het uitwisselingsprogramma Erasmus in 2007. Zij is tevens houder van een LL.M. van King’s College te Londen (2008).

Sinds 2009 is Sophie assistente aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) in het verbintenissenrecht en in het contractenrecht.

Zij is auteur van diverse publicaties in het verbintenissenrecht en inzake arbitrage en komt regelmatig tussen als spreker op conferenties in België en in het buitenland.

Zij is eveneens Co-Chair Cepani40.

Sophie is co-redacteur van de CEPANI-nieuwsbrief, lid van de ICC Commission on Arbitration and ADR evenals lid van CEPANI, van CEPANI40, van ICC en van ICC Young Arbitrators Forum en van Young ICCA.

2008 – Advocaat aan de balie van Brussel
2008 – Medewerker bij Stibbe
2010 – Medewerker bij Tossens & Prioux
2013 – Senior medewerker bij Strelia
2016 – Vennoot-oprichter van Tossens Goldman Gonne

Recente tussenkomsten

 • Alleenzetelend arbiter in een ICC-procedure in een geschil tussen een Franse onderneming en een Duitse onderneming over de uitvoering van een internationaledistributieovereenkomst betreffende houtconserveringsmiddelen.
 • Alleenzetelend arbiter in een CEPANI-procedure in een postovername-geschil betreffende een bedrijfstak van een Belgische bank.
 • Vertegenwoordiging van een Franse ondernemingsgroep, marktleider in de vrachtluchtvaartindustrie, in een ICC-arbitrage betreffende het ontslag van een manager van een geaffilieerde onderneming en de niet-uitvoering van een niet-concurrentieverbintenis.
 • Vertegenwoordiging van een Canadese onderneming actief in de sector van PVC-producten, in het kader van een geschil tegen een Belgische groep en strekkende tot de invordering van vergoedingen ingevolge de ontbinding van een concessieovereenkomst.
 • Vertegenwoordiging van een Franse onderneming, marktleider in de luchtvrachtsector in een procedure tegen een luchtvaartmaatschappij strekkende tot de invordering van verbrekingsvergoedingen in het kader van een handelsagentuurovereenkomst.
 • Vertegenwoordiging van een Belgische onderneming actief in de oliesector in een procedure tegen een internationale groep met betrekking tot deloyale handelspraktijken en schendingen van intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van een stakingsvordering en een beschrijvend beslag).
 • Vertegenwoordiging van een belangrijke Franse verzekeringsonderneming voor haar cliënten actief in de sector van de luchtvaartonderhoud.
 • Representing a Belgian company active in the oil sector in a dispute against an international group on unfair commercial practices and violations of intellectual property rights (including an action for injunction and a descriptive seizure).

Talen: Frans, Engels.

 

René
Gonne

Contact

P/ +32(0)2.420.48.09
M/ +32(0)475 46 88 90
E/ rene.gonne@tglaw.be
Publicaties
Frans, Engels, Nederlands

CV – RG – ENG (2020)

De activiteit van René Gonne heeft zich vooreerst ontwikkeld van het contentieux en internationale arbitrages tot het vijandige overnamebod op de Generale Maatschappij van België, die hij met succes bijstond in haar verdediging. Vervolgens oriënteerde zijn praktijk zich naar het vennootschapsrecht, aangelegenheden in verband met overdrachten, acquisities en herstructureringen, bijstand aan aandeelhouders, partnerschappen en complexe contracten, hierbij inbegrepen talrijke openbare overnamebiedingen.

René heeft eveneens een solide ervaring verworven inzake financiële regulering en heeft advies gegeven aan kopers en verkopers, doelvennootschappen en aandeelhouders in een groot aantal situaties.

Hij heeft staten vertegenwoordigd – waaronder niet-Europese – en publieke aandeelhouders, private en beursgenoteerde vennootschappen, familiale en individuele investeerders, bij het structureren van projecten, van overeenkomsten, investeringen en partnerschappen, en van financiële en industriële herstructureringen, in talrijke sectoren zoals de glasindustrie, metaal, holdings, telecommunicatie, biotechnologie en energie, evenals bij het contentieux dat hiermee verband houdt.

Sinds 2002 wordt René Gonne sterk aanbevolen door Legal Expert EMEA en Legal 500 EMEA aangaande het vennootschapsrecht en herstructureringen. Vervolgens, in 2012, door Chambers aangaande herstructureringen en joint-ventures met vermelding van « grondige ervaring van de energiesector ».

1979 – Licentiaat in de rechten UCL – Grote onderscheiding

1979 – Advocaat aan de balie van Brussel

1982-1986 – Assistent Afdeling economisch recht – UCL

1983 – Vennoot bij het kantoor Coppens Horsmans & Malherbe

1995 – Managing partner van het gefusioneerd kantoor Coppens Van Ommeslaghe & Faurès

2000 – Managing partner van het gefusioneerd kantoor Coppens Van Ommeslaghe Faurès – Coudert Brothers LLP

2005 – Vennoot bij het kantoor Dechert LLP, vervolgens in 2011 managing partner van het kantoor te Brussel

2017 – Vennoot bij het kantoor Tossens Goldman Gonne

 

Recente tussenkomsten

 • Raadsman van de Luxemburgse overheid in het openbaar overnamebod van Mittal op Arcelor
 • Raadsman van Elia (elektriciteitstransport) en van Fluxys (gastransport) in de toepassing van sectorale richtlijnen en het beheer van hun impact op de aandeelhoudersstructuren
 • Raadsman van een van de Europese marktleiders in de energiesector in de precontentieuze fase en de heronderhandeling van lange termijn gasuitwisselingsovereenkomsten
 • Raadsman van een Europese startup in het domein van de biotechnologie, slachtoffer van schendingen van exclusiviteits- en confidentialiteitsverbintenissen
 • Raadsman van een grote Europese telecomoperator bij de structurering van aandeelhoudersovereenkomsten resulterend, door middel van een Belgisch vehikel, in een openbaar overnamebod op een Egyptische operator
 • Raadsman van een Waals publiek bedrijf met betrekking tot een contractueel bouwgeschil
 • Raadsman van een familie met betrekking tot de structurering van financiële investeringen op Europese schaal en de coördinatie in meerdere landen

 Talen: Frans, Engels, Nederlands

Lily
Kengen

Contact

P/ +32(0)2.420.71.05
E/ lily.kengen@tglaw.be
Frans, Engels

Lily begon haar loopbaan bij de Brusselse balie in september 2016 en vervoegde Tossens Goldman Gonne in maart 2019.

Ze is afgestudeerd aan de Université Libre de Bruxelles (2013) en heeft cum laude een Masterdiploma Internationaal en Europees recht van de KU Leuven (2015) behaald. Lily studeerde ook aan de Universiteit van Edinburgh als onderdeel van het Erasmus uitwisselingsprogramma in 2015.

Lily richt haar praktijk op civiele en commerciële geschillen (met inbegrip van arbitrage). Ze heeft ook ervaring in de wetgeving inzake gegevensbescherming en heeft het CIPP / E – diploma behaald (Certified Information Privacy Professional / Europe) van IAPP (2018).

2016 – Advocaat bij de balie van Brussel

2016 – Medewerkster bij Van Bael & Bellis

2019 – Medewerkster bij Tossens Goldman Gonne

Anne-Marie
Devrieze

Contact

P/ +32(0)2.420.73.42
E/ anne-marie.devrieze@tglaw.be
Nederlands, Engels, Frans

Sinds 2007 is Anne-Marie Devrieze de persoonlijke assistente van Jean-François Tossens.

Daarvoor, van 1981 tot 2006, was zij assistente bij de F.P.I.M. (voorheen F.I.M.).

Talen: Nederlands, Frans en Engels

Sara
Boualem

Contact

P/ +32 (0)2 420 91 37
E/ sara.boualem@tglaw.be
FR, ENG, NL

Sara begon haar loopbaan bij de Brusselse balie in september 2021 en vervoegde Tossens Goldman Gonne in januari 2024.

Ze behaalde een bachelor in de rechten aan de Université Saint-Louis Bruxelles (2018) en een master in burgerlijk recht aan de Université Libre de Bruxelles (2020), waar ze met onderscheiding afstudeerde. Tijdens haar masteropleiding studeerde Sara aan de Universiteit Gent in het kader van het uitwisselingsprogramma Erasmus Belgica. Ze voltooide ook een bijkomende master in Europees recht aan de Université catholique de Louvain-la-Neuve (2021), waar ze met grote onderscheiding afstudeerde.

Tijdens haar studies deed Sara waardevolle ervaring op als juridisch stagiair in een voedingsbedrijf. Gedurende haar eerste twee jaar aan de balie bij een Anglo-Saksisch kantoor, heeft Sara zich beziggehouden met voedselrecht en ontwikkelde ze daardoor een sterke interesse voor de contractuele aspecten van de voedselvoorzieningsketen. Deze ervaring leidde haar naar een specialisatie in civiele en commerciële geschillen, inclusief arbitrage.

2021 – Advocaat bij de balie van Brussel

2021 – Medewerkster bij Bird & Bird

2024 – Medewerkster bij Tossens Goldman Gonne