Onze praktijk

Het kantoor Tossens Goldman Gonne heeft een bijzondere bekwaamheid ontwikkeld in arbitrage.

Jean-François Tossens beschikt over een lange praktijkervaring inzake nationale en internationale arbitrage. Hij is tussengekomen als raadsman en als arbiter in nagenoeg honderd procedures en adviesverzoeken.

Sophie Goldman komt ook regelmatig tussen als raadsman of als arbiter, na administratief secretaris te zijn geweest in talrijke arbitrale panels.

René Gonne heeft Belgische en internationale, publieke en private ondernemingen vertegenwoordigd als raadsman in meer dan dertig nationale en internationale arbitragezaken.

 

Een aantal voorbeelden van hun missies en hun recente tussenkomsten
Als raadsman in arbitrale geschillen
 • Vertegenwoordiging van een Belgische onderneming actief in de sector van de biotechnologie in een complex internationaal geschil met een gewezen Amerikaanse partner, bestaande uit meerdere parallelle procedures voor rechtsmachten in verschillende Europese staten, evenals uit een ICC-arbitrage ; de Amerikaanse vennootschap beschuldigde de Belgische vennootschap van schendingen van de samenwerkingsovereenkomst, van intellectuele eigendomsrechten en van ongeoorloofde toe-eigening van bedrijfsgeheimen.
 • Vertegenwoordiging van een Franse ondernemingsgroep, marktleider in de vrachtluchtvaartindustrie, in een ICC-arbitrage betreffende het ontslag van een manager van een geaffilieerde onderneming en de niet-uitvoering van een niet-concurrentieverbintenis.
 • Vertegenwoordiging van de Belgische Voetbalunie in een Belgische arbitrageprocedure TAS (Tribunal Arbitral du Sport).
 • Vertegenwoordiging van een Belgische onderneming actief in de oliesector in een CEPANI-arbitrage betreffende de vermeende schending van een licentieovereenkomst betreffende een merk en van een industriële samenwerkingsovereenkomst.
 • Vertegenwoordiging van een autonome publieke entiteit verbonden aan een buitenlandse staat in het kader van een vordering tot onttrekking van goederen in beslag genomen in België, door schuldeisers van die staat, in uitvoering van een geannuleerde buitenlandse arbitrale uitspraak.
 • Vertegenwoordiging van de eigenaar van bouwterreinen in een CEPANI-arbitrage tegen de vastgoedpromotor aan wie een opstalrecht werd toegekend, in een geschil betreffende de uitvoering van de overeenkomst en betreffende toegezegde garanties.
 • Vertegenwoordiging van kopers en van verkopers in arbitragedossiers betreffende de verkoop van aandelen, in verschillende financiële en industriële sectoren.
 • Vertegenwoordiging van een belangrijk Belgisch bedrijf actief in de energiesector in twee parallelle arbitrageprocedures, naar aanleiding van een incident in een elektriciteitscentrale; de éne procedure was gericht tegen de fabrikant van gebrekkige uitrusting, de andere tegen de verzekeraar van de uitrusting die weigerde om het voorval te dekken.
 • Vertegenwoordiging van verschillende klanten bij de uitvoering in België van zowel Belgische als buitenlandse arbitrale uitspraken.
 • Vertegenwoordiging van exporteurs, aannemers, Belgische en buitenlandse ondernemers, kredietverzekeraars, van staten, van private kopers en van bouwheren, in nagenoeg dertig arbitragezaken met uitgebreide vertakkingen waaronder in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en in de Verenigde Staten in verschillende industriële sectoren (glas, textiel, meststoffen, raffinaderij, grondstoffen, bouwkunde en infrastructuur, samenwerkingen).
 • Vertegenwoordiging in de precontentieuze fase van een meerpartijenarbitrage tussen een koper van raffinaderijinstallatie, de constructeurs en de Noord-Amerikaanse licentiegevers.
 • Adviseur van een Europese marktleider in de energiesector in de precontentieuze fase van een internationale arbitrage betreffende een lange termijn gasverkoopcontract in en aan de grenzen van de Europese Unie.
Als arbiter
 • Alleenzetelend arbiter in een ICC arbitrageprocedure in een geschil tussen een Zwitsers en een Frans bedrijf met betrekking tot de verkoop van industriële uitrusting.
 • Voorzitter van een arbitragetribunaal in een CEPANI-procedure betreffende verklaringen en garanties inzake fiscaliteit van de verkopers van een onderneming actief in de bouwsector.
 • Alleenzetelend arbiter in verschillende ICC-procedures betreffende de verbreking van consultancycontracten, meer bepaald in de sectoren van de voeding en van de machinebouw.
 • Arbiter in verschillende ICC- en CEPANI-arbitrageprocedures betreffende de internationale verkoop van goederen en software.
 • Arbiter in een CEPANI-procedure betreffende de verbreking van een contract voor de concessie van een diamantmijn in Congo.
 • Arbiter in een CEPANI-procedure betreffende een geschil tussen twee ondernemingen, marktleiders in de telecommunicatiesector, over het prijsvaststellingsmechanisme bij de verkoop van een bedrijfstak.
 • Arbiter in een ICC-arbitrage betreffende verklaringen en garanties van de verkoper van aandelen van een belangrijke onderneming in de glasindustrie.
 • Ad hoc arbiter in een geschil tussen een Belgische onderneming en een Italiaanse onderneming over de prijsbepaling van de verkoop van hotels.
 • Voorzitter van een arbitrage tribunaal in een geschil over de verbreking van een aannemingscontract voor een hotelcomplex in Marokko.
 • Alleenzetelend arbiter in een CEPANI-procedure betreffende een geschil tussen ondernemingen uit Zwitserland en Hong Kong over de fabricatie en de verkoop van voedingsproducten voor de Chinese markt.
 • Arbiter in een procedure voor het arbitragecentrum van de Luxemburgse kamer van koophandel betreffende een geschil verbonden aan de uitvoering van een complexe overeenkomst inzake aandelenopties en commissies op vastgoedtransacties.
 • Voorzitter in een ad hoc arbitrageprocedure in een geschil over de uitvoering van een aankoopoptiecontract van aandelen.
 • Arbiter in een CEPANI-procedure in een geschil over de beëindiging van een adviesverlening- en managementopdracht, als accessoire verbintenis bij de overdracht van aandelen.
 • Alleenzetelend arbiter in een ICC-procedure in een geschil tussen een Franse onderneming en een Duitse onderneming over de uitvoering van een internationale distributieovereenkomst betreffende houtconserveringsmiddelen.
 • Alleenzetelend arbiter in een CEPANI-arbitrageprocedure tussen een Belgische onderneming en een Nederlandse onderneming over de uitvoering van een distributieovereenkomst betreffende IT-oplossingen.
 • Alleenzetelend arbiter in een CEPANI-procedure in een postovername-geschil betreffende een bedrijfstak van een Belgische bank.
 • Administratief Secretaris van een arbitragetribunaal in een ICC-arbitrageprocedure in een geschil tussen twee Luxemburgse ondernemingen betreffende de uitvoering van een gasleveringscontract.
 • Administratief Secretaris van een arbitragetribunaal in een ICC-arbitrageprocedure betreffende de verbreking van een aannemingscontract in een hotelcomplex in Marokko.
 • Administratief Secretaris van een arbitragetribunaal in een CEPANI-procedure in een geschil betreffende de fabricatie en de verkoop van voedingsproducten voor de Chinese markt.