Nieuws

September 2017 – Sophie Goldman is de nieuwe co-Chair van Cepani 40.

CEPANI40 werd in 2004 opgericht onder de auspiciën van CEPANI. CEPANI40 richt zich specifiek op jonge professionelen met interesse voor arbitrage. CEPANI40 wil hen een forum bieden waarbinnen zij contacten kunnen leggen en op een informele manier standpunten, ideeën en ervaringen aangaande arbitrage kunnen uitwisselen.

Daartoe organiseert CEPANI40 periodieke bijeenkomsten, waarop deskundigen praktische problemen en vraagstukken toelichten. Zo kan op een ongedwongen manier worden gedebatteerd over alle mogelijke aspecten die bij de beoefening van arbitrage aan bod komen en kunnen de leden van CEPANI40 zich verder verdiepen in hun interessedomein. Sophie Goldman en Sigrid Van Rompaey zijn de nieuwe co-Chairs van CEPANI40

Tossens Goldman Gonne neemt deel aan de 20km van Brussel
28 Mei 2017

Tossens Goldman Gonne neemt deel aan de 20km van Brussel, op 28 mei 2017, en ondersteunt « Dokters van de Wereld ».

Link bekijken
Tossens Goldman Gonne heeft de vierde editie georganiseerd van Brussels Pre-Moot
3 en 4 April 2017

Tossens Goldman Gonne heeft de vierde editie georganiseerd van Brussels Pre-Moot, in samenwerking met Linklaters en Jones Day, onder de auspiciën van Cepani. Brussels Pre-Moot is een internationaal concours inzake arbitrage dat zich richt tot studenten uit de hele wereld. Brussels Pre-Moot is een officiële pre-competitie van de Willem Vis Moot Court dat ieder jaar gehouden wordt in Wenen en dit sinds meer dan 20 jaar en die meer dan 300 ploegen uit de hele wereld bijeenbrengt en meer dan 900 professionele arbiters.

Link bekijken

Laatste publicaties

Violence, lésion qualifiée et dominance économique

R.G.D.C., liv. 4, 216-223

Comment appréhender le déséquilibre contractuel en droit commun"

Le droit des contrats. Questions choisies (UB³), Bruxelles, Larcier, 2016.

Dans quel délai le recours en annulation d’une sentence arbitrale doit-il être introduit ? Note sous Tribunal de Première instance francophone de Bruxelles 19 juin 2014

b-Arbitra, 2016/1, p. 93 et suiv.

Lijst van publicaties