Onze praktijk

Wij adviseren Belgische publieke entiteiten en private nationale en internationale operatoren, al dan niet beursgenoteerd, evenals hun aandeelhouders. Wij komen tussen in het begeleiden van hun rol als aandeelhouder, in de onderhandeling van hun overeenkomsten, in de totstandbrenging van vennootschapsstructuren, van hun investeringen, van samenwerkingen, van bedrijfsherstructureringen en in de oplossing van geschillen die hieruit voortvloeien. Deze tussenkomsten brengen tevens met zich mee: het omkaderen van bedrijfsfinancieringen, het onderhandelen van contracten, het opstellen van statuten, reglementen en andere mechanismen van governance die de rechten beschermen van de investeerders.

Onze praktijk brengt ons regelmatig tot het oplossen van familiale aandeelhoudersconflicten, die een bijzondere luisterbereidheid vereisen en openheid voor alternatieve methoden voor de beslechting van geschillen.

Onze ervaring heeft zich ontwikkeld in vele industriële sectoren, zoals financiën, holdings, luchtvaart, metaal, energie, aardolieproducten, bouw en de biotechnologie.

 

 

Een aantal voorbeelden van hun recente tussenkomsten
  • Vertegenwoordiging van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij in verschillende investeringen, waaronder de investering in een Indisch Fonds en in Euronext.
  • Vertegenwoordiging van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij in geschillen over vroegere en huidige investeringen ontstaan uit het faillissement van het vroegere SABENA.
  • Vaste vertegenwoordiger van familiale aandeelhouders in het beheer van relaties tussen aandeelhouders en bij het verwerven van aandelen en van ondernemingen, in verschillende sectoren zoals immobiliën, industrie of diensten.
  • Vertegenwoordiging van regionale investeringsondernemingen, van private en industriële aandeelhouders  in de herstructurering van ondernemingen deel uitmakend van sectoren in moeilijkheden.
  • Vertegenwoordiging van het Ministerie van Financiën van het Waals gewest in een geschil betreffende garanties uitgegeven om een industriële herstructurering te faciliteren.
  • Afsplitsen van gas- en elektriciteitsleveranciers, Fluxys en Elia, van hun historische aandeelhouder, organisatie van hun onafhankelijke activiteit en bijstand in de totstandbrenging en het beheer van hun corporate governance.
  • Raadgever sinds 25 jaar, van een belangrijke niet-Europese familiale groep in een alliantie voor gezamenlijke investeringen met een andere familiale groep in verschillende Europese ondernemingen waarvan meerdere beursgenoteerd zijn.
  • Begeleiden van investeerders en van aandeelhouders voor de verwerving van deelnemingen en voor de structurering van samenwerkingen in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen.
  • Begeleiden van investeerders aangaande specifieke verbintenissen en restricties en aangaande het beleid in verschillende gereguleerde sectoren (energie, verzekeringen, financiën).
  • Begeleiden van een Europese telecomoperator voor de verwerving door een Belgisch filiaal – met inbegrip van een openbaar overnamebod (OPA) – van een Noord-Afrikaanse telecomoperator.