Onze praktijk

Het kabinet Tossens Goldman Gonne heeft een gevestigde bekwaamheid in talrijke domeinen van het commercieel recht, zoals distributie, adviesverlening, samenwerkingsovereenkomsten, fusies en overnames en het plaatsen van effecten.

Deze bekwaamheid vindt toepassing zowel in de onderhandelingsfase, in het opstellen van complexe commerciële contracten als in de oplossing van geschillen.

Onze gecombineerde praktijk van het begeleiden van de onderhandelingen, de totstandbrenging van verschillende structuren, van het vermijden van geschillen en van het contentieux, resulteert in een betere preventieve adviesverlening en een betere risicoanalyse. De ervaring verworven als raadsman en als arbiter draagt, in eender welke situatie, bij tot het identificeren van de meest passende structuur, de noodzakelijke voorzorgen en de meest overtuigende argumenten en tot het optimaal onderbouwen van het dossier.

Een aantal voorbeelden van hun recente tussenkomsten
 • Vertegenwoordiging van een Belgische onderneming, marktleider in de energiesector, in talrijke complexe geschillen, in arbitrage en gerechtelijke procedures, voor de vergoeding van schade aan een elektriciteitscentrale en talrijke complexe geschillen in het kader van de bouw van windturbines in België.
 • Vertegenwoordiging van een Amerikaanse onderneming actief in de sector van de bodemsanering in meerdere geschillen in het kader van haar activiteiten en investeringen in België.
 • Vertegenwoordiging van een Belgische onderneming actief in de oliesector in een procedure tegen een internationale groep met betrekking tot deloyale handelspraktijken en schendingen van intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van een stakingsvordering en een beschrijvend beslag).
 • Vertegenwoordiging van een Franse onderneming, marktleider in de luchtvrachtsector in een procedure tegen een luchtvaartmaatschappij strekkende tot de invordering van verbrekingsvergoedingen in het kader van een handelsagentuurovereenkomst.
 • Vertegenwoordiging van een Belgische onderneming actief in de sector van het luchtvaartonderhoud in het kader van meerdere geschillen.
 • Vertegenwoordiging van een belangrijke Franse verzekeringsonderneming voor haar cliënten actief in de sector van de luchtvaartonderhoud.
 • Vertegenwoordiging van een Canadese onderneming actief in de sector van PVC-producten, in het kader van een geschil tegen een Belgische groep en strekkende tot de invordering van vergoedingen ingevolge de ontbinding van een concessieovereenkomst.
 • Vertegenwoordiging van twee Belgische ondernemingen, marktleider in de sector van energietransportinfrastructuur in het bepalen van hun strategie en in het beheer van hun conflicten.
 • Structureren van verworven participaties en van samenwerkingen in beursgenoteerde ondernemingen en allianties waarbij het vermijden van de verplichting van een openbaar overnamebod centraal staat.
 • Opstellen van talrijke contracten betreffende participatiedeelnames en in diverse industriële sectoren zoals de energie en de metaal.
 • Opstellen en onderhandeling van contracten in het kader van dienstverlening en outsourcing.
 • Opstellen en onderhandeling van consultancycontracten voor opdrachten in België en in het buitenland, namelijk in de immobiliënsector en de energie.
 • Opstellen en onderhandeling van softwarelicentieovereenkomsten.
 • Opstellen en onderhandeling van een internationale exclusieve samenwerkingsovereenkomst tussen een belangrijke Frans-Belgische kunstgalerij en een buitenlandse partner.
 • Opstellen en onderhandeling van een verkoopcontract, installatie en onderhoud van een fabriek voor de productie van metalen vaten, tussen een Belgische onderneming en een koper uit het Midden-Oosten.