Onze praktijk

 

In bepaalde complexe, multidisciplinaire situaties, zal de cliënt, hetzij handelend als een groep, een familie of als een fysiek individu, verkiezen om beroep te doen op de diensten van een kleine structuur waarin hij zijn volledige vertrouwen kan stellen in termen van onafhankelijkheid, absolute vertrouwelijkheid en totale beschikbaarheid.

Onze polyvalente ervaring en ons netwerk aan contacten zullen ons in staat stellen om overal, in België en in het buitenland, de beste partners te kiezen in elk domein; om een ploeg samen te stellen van onafhankelijke raadslieden en om hun coördinatie en supervisie te verzekeren. In arbitrage bijvoorbeeld, krijgen we opdrachten toevertrouwd voor de begeleiding van niet-gespecialiseerde ploegen. In omgekeerde richting, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om geval per geval te antwoorden op specifieke vragen van internationale kantoren die in België niet beschikken over de gepaste bronnen.

Een aantal voorbeelden van hun recente tussenkomsten
  • Assisteren gedurende meerdere jaren van een weduwe van een buitenlands industrieel verblijvend in België, voor het beheer, in België en in het buitenland, van kwesties inzake nalatenschap, immobiliën, fiscaliteit, vermogen en afstamming.
  • Deelname met een ploeg van Belgische en buitenlandse raadslieden aan de onderhandelingen over een belangrijke strafvermindering in de context van het financieel (straf)recht.
  • Assisteren van voorbereidende onderhandelingen over een fusie tussen een Belgische groep en een buitenlandse groep in de sector van de chemische industrie.
  • Coördinatie voor een Europese klant van samenhangende geschillen in België, Frankrijk en in de Verenigde Staten.